Technika w trosce o doktorów – odzież oraz sprzęt ocalający życie