Przeciwdziałanie badań jako sposób na tężyznę fizyczną